Ważne! Dostawy rzepaku – rezerwacja elektroniczna.

Informujemy, że w celu polepszenia obsługi przyjęcia dostaw nasion rzepaku do magazynu Z.T. Bielmar Sp. z o.o. w Bielsku-Białej uruchomiono możliwość rejestracji terminu dostawy w , który dostępny jest pod adresem internetowym:

Zarejestrowanie dostawy w systemie jest jedną z opcji rezerwowania terminu.
Dostawy można zgłaszać również telefoniczne pod numerami:
• Portiernia – 33 81 98 210 – 211 (całodobowo, podając miejscowość i nazwę klienta).
• Dział Surowcowo-Agrotechniczny – 33 81 98 345 – 349 (w dni robocze g. 7-15)

Uwaga! Dostawa zgłoszona telefonicznie będzie zarejestrowana w elektronicznym harmonogramie przez operatora systemu w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że ilość miejsc postojowych dla oczekujących na rozładunek/załadunek przed zakładem jest ograniczona. Z.T. Bielmar nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z przekroczenia przez oczekujących przepisów ruchu drogowego.

Dostawcy którzy otrzymali potwierdzenie e-mail lub telefoniczne rejestracji dostawy w harmonogramie, mają bezwzględne pierwszeństwo wjazdu do Zakładu w Bielsku-Białej i powinni zgłosić ten fakt na Portierni Spółki Bielmar.

Powrót