Spotkania z rolnikami

W dniach 19 marca br. w Sarnowie k.Będzina oraz w dniu 20 marca br. w Szonowicach k. Raciborza służba Surowcowo-Agrotechniczna naszej Spółki zorganizowała spotkania z naszymi kontrahentami rzepaku.

Celem spotkań było przybliżenie rolnikom zagadnień związanych z obowiązkiem stosowania w ich gospodarstwach integrowanej ochrony roślin.
Jako wykładowców zaprosiliśmy prof. Marka Mrówczyńskiego z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu oraz pracowników z terenowych oddziałów Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa Panią Iwonę Cygan i Pana Henryka Gruszkę.

Od 1 styczna 2014r. wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązuje stosowanie integrowanej ochrony roślin. W celu ochrony naszego środowiska naturalnego podjęto działania mające na celu racjonalne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. W myśl dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej działania te wdrożono w Polsce przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin /Dz.U. poz.455/.
Zatwierdzona metodyka obejmująca omówienie zaleceń i zasad prowadzenia integrowanej produkcji rzepaku została udostępniona na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Powrót