Dostawy rzepaku do Bielmaru

W celu poprawienia jakości obsługi przyjęcia dostaw nasion rzepaku do magazynu w Bielsku-Białej uruchomiono możliwość rejestracji terminu dostawy w harmonogramie elektronicznym, który dostępny jest pod adresem internetowym:

www.harmonogram.bielmar.dev

Jednocześnie informujemy, że rejestrowanie dostaw poprzez bezpośredni dostęp do elektronicznego systemu zgłaszania dostawy rzepaku jest jedną z opcji rezerwowania terminu realizacji dostawy. Dostawy można zgłaszać również telefonicznie pod numerami:
Portiernia – 338 198 210 – 211 całodobowo, podając miejscowość i nazwę klienta. W dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 dostawy można zgłaszać również bezpośrednio do Działu Agrotechnicznego – telefon 338 198 345 – 349.
Dostawa zgłoszona telefonicznie będzie zarejestrowana w elektronicznym harmonogramie przez operatora systemu w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że ilość miejsc postojowych (oczekujących na rozładunek/załadunek) przed zakładem jest ograniczona. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z przekroczenia przez oczekujących przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
W przypadku wystąpienia kolejek, dostawcy którzy otrzymali potwierdzenie e-mail lub telefoniczne rejestracji dostawy w harmonogramie, mają bezwzględne pierwszeństwo wjazdu do Zakładu i powinni zgłosić na Portierni Zakładu fakt przyjazdu celem uzyskania zgody na wjazd w godzinach określonych harmonogramem.

Powrót