Dostaw nasion rzepaku 2015 – rejestracja internetowa – HarDo

W celu jak najlepszej organizacji przyjęcia dostaw nasion rzepaku do magazynu
w Bielsku-Białej uruchomiona została rejestracja terminu dostawy w harmonogramie elektronicznym, który dostępny jest pod adresem internetowym: www.harmonogram.bielmar.dev

Zarejestrowanie dostawy poprzez bezpośredni dostęp do elektronicznego systemu zgłaszania dostaw rzepaku jest jedną z opcji rezerwowania terminu dostawy. Dostawy można zgłaszać również telefoniczne pod numerami:
Portiernia – 338-198-210 i 211 całodobowo, podając miejscowość i nazwę klienta.
W dni robocze w godzinach od 7 do 15 dostawy można zgłaszać również bezpośrednio do Działu Surowcowo-Agrotechnicznego – telefon 338-198-345 do 349.
Dostawa zgłoszona telefonicznie będzie zarejestrowana w elektronicznym harmonogramie przez operatora systemu w Bielsku-Białej.
Przypominamy, że ilość miejsc postojowych (oczekujących na rozładunek/załadunek) przed zakładem jest ograniczona. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z przekroczenia przez oczekujących przepisów Ustawy Prawa o ruchu drogowym.
W przypadku wystąpienia kolejek, dostawcy którzy otrzymali potwierdzenie e-mail lub telefoniczne rejestracji dostawy w harmonogramie, mają bezwzględne pierwszeństwo wjazdu do Zakładu i powinni zgłosić na Portierni Zakładu fakt przyjazdu celem uzyskania zgody na wjazd w godzinach określonych harmonogramem.

Powrót