Dni rzepakowe, Dni pola 2014

Służba surowcowo-agrotechniczna naszej Spółki wzięła udział w kolejnych spotkaniach z rolnikami. W dniu 22 maja w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Krajowe Zrzeszenie producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizowało Europejski dzień rzepaku ”Euro Raps 2014”. Podczas spotkania odbyła się debata na temat: „Szanse i zagrożenia produkcji rzepaku w Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020″.

Następne spotkania odbyły się w dniu 27 maja w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach oraz 2 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kochcicach. Po wykładach na temat uprawy rzepaku odbywały się prezentacje polowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

Na zademonstrowanych poletkach doświadczalnych pokazano różne odmiany rzepaku, a także zastosowanie różnych środków ochrony roślin oraz nawozów.

Powrót