logo

tradycja tloczenia

czysty olej rzepakowy

Olej Beskidzki
zawiera
witaminę E
źródło steroli roślinnych (sterole roślinne pomagają utrzymać prawidłowy cholesterol we krwi)
zawiera OMEGA 3 (pomagają utrzymać prawidłowy cholesterol we krwi)
odpowiedni stosunek OMEGA 6 do OMEGA 3 tj. 2:1
Bez ekstrakcji chemicznej
masło

logo

Masło klarowane
miękka konsystencja
podnosi smak potraw
źródło kwasów Omega-3
olej
O produkcie

Olej BESKIDZKI

Nazywany „oliwą północy” olej rzepakowy uznawany jest za jeden z najbardziej wartościowych.

Nie zawiera cholesterolu, ma najwięcej cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, a także kwasy omega-6 – oba w idealnych, najkorzystniejszych dla organizmu człowieka proporcjach.

 

tloczymy nie produkujemy

kwiat03

kwiat01
o produkcie

O produkcie

O produkcie

Co wyróżnia
Olej BESKIDZKI

kwiat03

Beskidzki to olej:

 

bez konserwantow

bez konserwantów

olej bardziej eko

olej bardziej eko
– bez ekstrakcji chemicznej

wolne od gmo

sprawdzone źródło pochodzenia nasion rzepaku (wolne od GMO)

kontrola jakosci

kontrola jakości na wszystkich etapach tłoczenia i rozlewu a nawet wysiewu rzepaku

wysoki standard

wysoki standard produkcji

z pierwszego tloczenia

z pierwszego tłoczenia

filtrowany na zimno

filtrowany na zimno

polska

polski producent

kwiat01
O produkcie

Rzepak na 100%

Z nasion pochodzących z rodzimych upraw rzepaku tłoczymy olej,
który trafia do butelek, a następnie na nasze stoły.

Natomiast powstałe w wyniku procesu wytłoki, zwane makuchami,
wykorzystywane są jako wartościowa pasza dla zwierząt.

dowiedz się więcej

Krowy

miska z olejem rzepakowym3

kwiat

O produkcie

Beskidzki Culinary

To wyjątkowe połączenie masła klarowanego z olejem rzepakowym.

Beskidzki culinary- masło klarowane z olejem roślinnym doskonale sprawdza się do smażenia mięsa, ryb, naleśników, pancakesów, jest także idealnym produktem do przygotowania sosów czy zup i warzyw.
Jest źródłem kwasów Omega-3, naturalnej witaminy E oraz kwasów jedno- i wielonienasyconych.

Wyjątkowa, miękka konsystencja produktu ułatwia jego precyzyjne dozowanie zaraz po wyjęciu z lodówki.

Beskidzki Culinary nadaje potrawom wyjątkowy smak i aromat

wyższy poziom smaku

Dziecko

danie na patelni

O produkcie

Bielmar

kwiat01

Wiedza i doświadczenie pracowników, najlepsza jakość surowców i wysokie standardy produkcyjne czynią Bielmar jednym z liderów rynku tłuszczów roślinnych, a nasze produkty cenionymi przez konsumentów.

www.bielmar.pl

Bielmar siedziba
kwiat03

Olej Beskidzki bez ekstrakcji chemicznej

Olej Beskidzki produkowany jest bez ekstrakcji chemicznej. Co to oznacza i czym różni się olej produkowany z jej udziałem?

 

Olej poddany ekstrakcji chemicznej

Dominującą dziś metodą wydobywania oleju z nasion oleistych jest ekstrakcja. Olej rzepakowy  produkuje się tłocząc olej z nasion, a następnie wytłoki poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikiem organicznym (tj. heksan lub benzyna ekstrakcyjna). Plusem tej metody jest wydajność, ponieważ otrzymuje się większą ilość gotowego produktu. Warto jednak zauważyć, że heksan stwarza zagrożenia: toksykologiczne (działa neurotoksycznie na człowieka), pożarowe (przez palność, wybuchowość) oraz ekologiczne (może przyczyniać się do niszczenia warstwy ozonowej).

 

Olej bardziej eko

Drugą metodą pozyskania oleju jest stosowanie technologii głębokiego tłoczenia, co pozwala na wyeliminowanie etapu ekstrakcji chemicznej. Technologia, która nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, spowodowała ich eliminację z produktów i środowiska. Oznacza to więc, że olej rzepakowy powstały w ten sposób jest bardziej przyjazny naturze.

powrót

Culinary kup do pary! Regulamin promocji

Culinary kup do pary

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Culinary kup do pary” (dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Culinary kup do pary” (dalej „Promocja”) są Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., adres: ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049583 (dalej „Organizator” lub „Bielmar”).
 2. Fundatorem nagród w Promocji jest Bielmar.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 4. Promocja trwa od 1.08.2021 r. do 30.09.2021 r. Uczestnicy maja możliwość dokonania Zgłoszeń Konkursowych od godziny 00:00:00 dnia 1.08.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2021 r.
 5. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub loterii, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów Promocyjnych jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, będąca użytkownikiem serwisu Facebook i posiadająca konto w serwisie Facebook, oraz posiadająca miejsce zamieszkania adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie poniższe warunki:
 3. W dniach od 08.2021 r. do 30.09.2021 r. dokonać w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej jednorazowego zakupu minimum jednej sztuki produktu promocyjnego, tj.: BESKIDZKI CULINARY masło klarowane 50% olej rzepakowy 50% 400g, produkowanego przez Bielmar (dalej „Produkt Promocyjny”)
 4. Zachować do dnia 30 października 2021 r. dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w postaci oryginalnego paragonu fiskalnego obejmującego zakup co najmniej jednej sztuki Produktu Promocyjnego. Paragon fiskalny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi stanowić dowód dokonania jednorazowego zakupu minimum 1 Produktu Promocyjnego ; tj. na liście zakupionych towarów objętych jednym paragonem fiskalnym powinny znajdować się 1 szt. BESKIDZKI CULINARY masło klarowane 50% olej rzepakowy 50% 400g.
 5. Następnie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 08.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2021 r. należy przesłać hasło „Culinary kup do pary” na profil Organizatora zamieszczony w portalu społecznościowym Facebook pod adresem, https://www.facebook.com/tloczonyzpasja.. Dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego nie może pochodzić z daty wcześniejszej niż 1.08.2021 r. (data rozpoczęcia Promocji). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszenia Promocyjnego poprzez prośbę o przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu Promocyjnego.
 6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. NAGRODY

 1. Każdy uczestnik promocji, który dokona Zgłoszenia udziału w Promocji zgodnie z § 2 ust. 2c Regulaminu (dalej „Zwycięzca” lub łącznie „Zwycięzcy”) otrzyma następującą nagrodę:
 2. Hipsterskie skarpetki z wyjątkowym nadrukiem w rozmiarze 35-40. Skład: 80% bawełna, 18% poliamid, 2% elastan.
 3. Każdy uczestnik Promocji może wygrać tylko jedną nagrodę.
 4. Nagrody będą wysyłane uczestnikom promocji w terminie do 19 października 2021 roku.
 5. Za wydanie nagród odpowiada Organizator.
 6. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.
 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową ani na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W razie konieczności uiszczenia podatku od nagród, dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z nagród w Promocji zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Zwycięzca traci prawo do nagrody jeśli poda błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane, jak również w przypadku niewysłania wiadomości z danymi osobowymi.

4 DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem są Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o., ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049583,.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie i ogłoszenie zwycięzcy w tym wysyłka nagród, oraz wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu są:

art. 6 ust 1 lit. a) RODO - zgoda osoby której dane dotyczą i lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) .

 1. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz platforma społecznościowa www.facebook.com.
 2. Przetwarzanie obejmuje:
 3. W przypadku osób biorących udział w Konkursie imię (imiona) i nazwisko, nick, wizerunek uczestnika, adres poczty elektronicznej
 4. W przypadku postępowania reklamacyjnego: imię, nazwisko, adres do korespondencji
 5. Dane osobowe znajdujące się w komentarzach pod postem Konkursu, dane osobowe wykorzystywane w związku z przesłaniem odpowiedzi konkursowej (na platformie społecznościowej www.facebook.com) oraz wykorzystywane w celu komunikacji przez Messengera, takie jak: imię (imiona), nazwisko, nick, wizerunek uczestnika promocji,
 6. W przypadku osób, zwycięzców Konkursu - imię (imiona) i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń,
 7. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Poprzez fakt wysłania swoich danych osobowych, w sposób jak opisano w Regulaminie, osoba ta jednocześnie wyraża ZGODĘ na ich przetwarzanie, o treści jak niżej:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 63 (KRS 0000049583 NIP: 5470168857, Regon: 070487588) - moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia udziału w Konkursie oraz jego przeprowadzenia przez Administratora”

Jednocześnie mam świadomość, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia udziału w Konkursie są Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o. - które będą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami,
 2. podanie danych jest dobrowolne – lecz konieczne celem wzięcia udziału w Konkursie, jego przeprowadzenia z moim udziałem, przekazania nagrody, rozpatrywania reklamacji oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu,
 3. zgoda udzielona jest na czas trwania Konkursu,
 4. postawą prawną przetwarzania moich danych przez Administratora jest zgoda,
 5. udzieloną przeze mnie zgodę mogę wycofać w każdym czasie a jej wycofanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 6. przez wycofanie zgody Administrator rozumie również usunięcie przez Uczestnika komentarza stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe”
 7. Dane osobowe:
 8. Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie, będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, dane osobowe tego uczestnika będą ponadto przetwarzane przez okres niezbędny przechowywania dokumentacji podatkowej
 9. znajdujące się w komentarzach pod postem Konkursu oraz wykorzystywane w związku z przesłaniem odpowiedzi konkursowej oraz wykorzystywane w celu komunikacji przez Messengera, takie jak: imię (imiona), nazwisko, nick, wizerunek uczestnika promocji, będą przechowywane przez czas prowadzenia fanpage’a przez administratora, który organizuje Konkurs.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Dalsze informacje dot. przysługujących Uczestnikom praw, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.bielmar.pl/polityka-prywatnosci/
 12. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 14. Dane osobowe Uczestników nie stanowią podstawy dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania
 15. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji zgłaszane mogą być pisemnie listem poleconym na adres Organizatora, w terminie do dnia 30 października 2021 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Promocji, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, Organizator poinformuje za pośrednictwem listu poleconego przesłanego na adres wskazany w reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników Promocji w siedzibie Organizatora jak również na stronie internetowej: pl/aktualnosci
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie naruszają praw nabytych uczestników Promocji.

 

powrót

Sprawdzamy stan rzepaku!

Pracownicy Działu Surowcowo – Agrotechnicznego przeprowadzili w ostatnim czasie kontrolę plantacji rzepaku. Mimo tegorocznych opóźnień wegetacji, są dobrej myśli!

Kwitnienie rzepaku w bieżącym roku było opóźnione w czasie, ze względu na chłodną oraz deszczową wiosnę. Niemniej pogoda ta nie wpłynęła negatywnie na zawiązywanie łuszczyn. Rośliny wytworzyły dużą ilość łuszczyn, a ich wielkość pozwala sądzić, że plony będą co najmniej satysfakcjonujące.

Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjały dojrzewaniu rzepaku, zbiory nasion powinny rozpocząć się "na dobre" około 25 lipca.

 

Stan rzepaku - lipiec 2021

rzepak galeria 2

 

rzepak galeria 4

powrót

Zainspiruj się na Wielkanoc!

"Wielkanoce Inspiracje" to książka zawierająca świąteczne przepisy, które sprawdzą się w każdej kuchni!

Wspólnie z naszymi pracownikami przygotowaliśmy zbiór sprawdzonych, świątecznych hitów. Znajdziesz tutaj tradycyjne przystawki i zupy, kilka sposobów na świąteczne obiady, a także pomysły na wielkanocne wypieki.

Jeśli szukasz pomysłu na wielkanocne dania, zainspiruj się naszą książką - https://www.bielmar.pl/WIELKANOCNE_PRZEPISY.pdf

powrót
kwiat03 kwiat03

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OLEJ RZEPAKOWY ?

 

W dzisiejszym świecie, gdzie króluje moda na zdrowe odżywianie i egzotyczne produkty, zapominamy o naszych rodzimych i jakże wartościowych produktach! Szukamy superfoods na drugim końcu świata, wydając nie małe pieniądze, zapominając o tym, co mamy we własnym ogródku czy polu. A mamy naprawdę wiele! Żurawina to nasze polskie jagody goi, siemię lniane to chia, orzechy włoskie to orzechy pekan czy nasz rodzimy olej rzepakowy to genialny, a nawet lepszy zamiennik oliwy z oliwek!

Oliwa z oliwek jest podstawowym składnikiem diety śródziemnomorskiej, uznawanej za jedną z najzdrowszych diet świata i rzeczywiście znane są jej zdrowotne właściwości. Jednak mało kto wie, że olej rzepakowy ma o wiele atrakcyjniejszy skład niż znana oliwa z oliwek!

Fenomenalne właściwości oliwy z oliwek przypisuje się zawartości kwasów omega 3, które obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL, a podwyższają poziom „dobrego” cholesterolu HDL, zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych, nadciśnienia tętniczego czy zawału serca, mają również pozytywny wypływ na odporność i wygląd skóry.

A nasz rodzimy, polski olej rzepakowy zawiera aż 10krotnie więcej kwasów omega 3 ! Poza tym to w naszym rzepaku znajdziemy idealny stosunek kwasów omega 6 do omega 3, czyli 2:1, która występuje właśnie w tak polecanej diecie śródziemnomorskiej. Dla porównania w oliwie z oliwek, ten stosunek wynosi 10:1…

Oprócz tego olej rzepakowy odznacza się wysoką zawartością jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które mają pozytywny wpływ na nasz organizm, obniżając stężenie cholesterolu oraz zapobiegając miażdżycy naczyń krwionośnych. Również olej rzepakowy wyróżnia się najniższą zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych, które niekorzystnie wpływają na organizm człowieka. To właśnie im przypisuje się takie właściwości jak zwiększenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, podwyższenie „złego” cholesterolu LDL we krwi jak i całkowitego. Dlatego warto postawić produkty ubogie w ten składnik.

Te właściwości dają naszemu polskiemu olejowi rzepakowemu znaczną przewagę nad popularną oliwą z oliwek czy innymi modnymi olejami. Korzystnie wpływa na nasze zdrowie, bez zbędnego obciążania naszego portfela. Dlatego polecam wzbogacić nasze codzienne menu w olej rzepakowy, który znakomicie podkreśli smak potraw, dostarczając nam wiele wartości odżywczych oraz witamin A, D, E i K [,które rozpuszczają się tylko w tłuszczach i możemy je dostarczyć tylko z żywności, organizm człowieka nie jest w stanie ich wytworzyć.]

Paula Jamróz
Dietetyk, psychodietetyk,
autorka bloga Dietetycznie Zakręcona

Najnowsze wpisy

Dane firmowe

Zakłady Tłuszczowe
Bielmar Sp. z.o.o.

tel.: 33/8198200
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ul. Sempołowskiej 63
43-300 Bielsko Biała

ZOBACZ MAPĘ DOJAZDU

 

NIP: 547-016-88-57
REGON: 070487588

 

Kapitał Zakładowy: 4.661.000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

BNP Paribas Bank Polska S.A.
77 2030 0045 1110 0000 0067 0250